HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER  Koblenz

 

 

Israël Mandaat

 

A. Eenheid tussen Joden en niet-Joden

 

Joh 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.


Eph 2:12  dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van

het burgerrecht Israёls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld .

Eph 2:13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij , die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Eph 2:14 Want Hij is onze vrede, die die twee één heeft gemaakt

en de tussen muur, die scheidung maakte, de vijandschap weggebroken heeft,

 

o   Vanaf het begin willen we een levende eenheid zijn  de GEEST van GOD met gezalfde Joden en niet-Joden uit de Volken in het HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz .

 

 Door een geleefde eenheid tussen hen die , die ver waren van het Verbond met God (Landen) en die , wier roeping generaties eerder profetisch werd uitgesproken door Mozes (Israël).

 
 

 

o   In het HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz bidden joden (Messiaanse Joden) en niet-Joden samen met onze Messias Jezus Christus. Halleluja!

 

 

  

Eenheid en trouw in de HEILIGE GEEST

 

Hand. 15:8  En Gott , die de harten kennt , heeft getuigt door hun de
HEILIGE GEEST te geven evenals ook aan ons ;
Hand. 15:9   zonder einig onderscheid te maken tussen ons en hen,

 

door het geloof hun hart reinigende.

Hand. 15:11   Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

 

 

o   In het HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER Koblenz wordt geen onderscheid gemaakt tussen Messiaanse joden en christenen uit de heidenen.

 

 

 
 

 

 

 

o   In deze laatste dagen is de geestelijke gehechtheid en trouw tussen Gods Geest de gezalfde Joden en niet-Joden van groot belang .

 

 

 

 
 

 

 

 D. Bewaker dienst voor Israël

 

  

Jes. 62:6 Op uw muren, o Jerusalem, heb Ik wachters aangesteld, die de

ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen . Gij, die de Here
indachtig maakt, gunt u geen rust .

Jes. 62:7 En laat Hem geen rust , totdat Hij Jerusalem grondvest en het

stelt tot een lof op aarde.

   

 

 

 

o   Samen zijn we als gezalfde joden en niet-Joden in de opdracht van God verbonden als bewaker -voorbidders en bidders - voor Israël om praktische gebedsbediening te doen.

 

 

 

 o   Het doel is om zegeningen en genade van God vrij te maken, die het herstel van Jeruzalem en de hervorming van de waardigheid van het volk van Israël te versnellen .

 

 

o   Met lof en aanbidding, vragen we om bescherming en het behoud

voor het vaak lijdende uitverkoren volk van God.


Top