HAUS DES GEBETES FÜR ALLE VÖLKER  Koblenz

 

 

 

 

 

 

מנדט ישראל

 

 

 

 

 

א. אחדות בין יהודים ולא-יהודים

 

      יוחנן י' : 16

גם צאן אחרות יש לי אשר אינן מן המכלא הזה. עלי להנהיג גם אותן. הן את קולי תשמענה ויהיה עדר אחד ורועה אחד

אפסיים ב' : 12

באותה עת הייתם בלי משיח, זרים לעדת ישראל ו נכרים לבריתות ההבטחה, מחסרי תקוה וללא אלהים בעולם

אפסיים ב' : 13

אבל כעת במשיח ישוע, אתם הרחוקים בעבר, נהייתם קרובים על-ידי דם המשיח

אפסיים ב' : 14

 

 

 

 

הן הוא שלומנו: הוא עשה את השנים לאחד והרס בבשרו את מחיצת האיבה

 

 

 

מן התחלה יש ברצוננו, כאן, בבית-התפילה לכל העמים בקובלנץ, לראות חיים שבאחדות בין יהודים משוחים ברוח הקודש ולא-יהודים משוחים כך

 

כלומר חיים שבאחדות בין אלה שהיו רחוקים מבריתות-האלהים (אמות העולם) ואלה שקריאתם נבאה מראש על ידי משה כבר דורות לפני-כן – ישראל

 

בבית-התפילה לכל העמים בקובלנץ מתפללים יהודים (יהודים משיחיים) ולא-יהודים, במשותץ, אל המשיח שלנו, ישוע המשיח, הללויה

 

אחדות ונאמנות ברוח-הקודש

 

מעשי-השליחים ט"ו: 8

 

 

 

 

ואלהים היודע את הלבבות העיד עליהם בתתו להם את רוח הקדש כשם שנתנה גם לנו

 

 

מעשי-השליחים ט"ו: 9

 

 

 

 

ולא הבדיל כלל בינינו לבינם, לאחר שטיהר את לבבם

 

 

מעשי-השליחים ט"ו: 11

הן אנו מאמינים שבחסד האדון ישוע המשיח נושענו, כמונו כמוהם

 

בבית התפילה לכל העמים בקובלנץ לא מבדילים בין יהודים משיחיים ונוצרים מן האומות

 

בתקופה הזו של אחרית-הימים תהיה חשיבות רבה באחדות רוחנית ונאמנות בין יהודים משוחיים ברוח האלהים ולא-יהודים משוחיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד. שרות השומר למען ישראל

 

 

ישעיהו ס"ב : 6

על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים, כל-היום וכל הלילה תמיד לא יחשו! המזכירים את יהוה אל דמי לכם

ישעיהו ס"ב : 7

ואל תתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ

 

במשותץ אנחנו, יהודים ולא-יהודים משיחיים, מחויבים לשמש בשרות התפילה המעשי למען ישראל

 

המטרה היא: לשחרר את כל הברכות ופעולות החסד של האלהים שיחישו את שיקומה של ירושלים ותיקון כבודו של עם-ישראל

 

בשבח ובהודיה מבקשים אנו הגנה ושמירה עבור עם האלהים הנבחר והסובל לעתים כה תכופות

Top